Кызматтык - күжүрмөн ишмердүүлүктүн жыйынтыктары


Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн 2017-жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекетик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн  2016-жылдын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекетик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн  2016-жылдын 11 айынын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекетик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн  2016-жылдын 10 айынын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекетик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн  2016-жылдын биринчи жарым жылдык жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн 2016-жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Мамлекетик чек ара кызматынын кызматтык-күжүрмөн ишмердүүлүгүнүн  2015-жылдын жыйынтыгы