Байланыш


Мамлекеттик чек ара кызматынын дареги:

Индекси: 720005

Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, О. Медеров көчөсү, 163


ТЕЛЕФОНДОР:


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын башкы штабы:

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 54 80 40

Башкы штаб боюнча нөөмөткер 0(312) 54 95 87


Чек ара көзөмөл башкармалыгы

0(312) 88 16 18


Иш-кагаздарды камсыздоо башкармалыгы

0(312) 54 90 55


Маалыматтык камсыздоо башкармалыгы

0(312) 54 28 99

e-mail:  pressagpskg@gmail.com


КР МЧК Баткен облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 29 11 26, (03622)5 04 68


КР МЧК Ош облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 29 11 76, (03222) 2 20 59


КР МЧК Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 29 11 23, (03745) 6 00 17


КР МЧК Талас облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 46 02 96, (03422) 6 05 99


КР МЧК Чүй облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 90 94 15


КР МЧК Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 29 40 15, (03922) 5 61 99


КР МЧК Нарын облусу боюнча башкармалыгы

Ыкчам нөөмөткер 0(312) 46 29 39, (03522) 5 07 26