Жетекчилик


...

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы полковник
Шаршеев Уларбек Зарлыкович
Өмүр баяны

...

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары полковник
Исаков Курманбек Байдалиевич
Өмүр баяны

...

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары полковник
Сатимов Данияр Иркабаевич
Өмүр баяны