Мамлекеттик сатып алуулар


Буюум-тайым сатып алуу боюнча конкурс

 

         2016-жылдын 15-апрелинде саат 14.00дө  буюум-тайым сатып алуу үчүн бир баскычтуу усулунун  негизинде Мамлекеттик сатып алуулар порталына  №16032581014-01  25-мартта  жарыя берилди.

 

Курал-жарак бөлүмчөлөрүнө тиешелүү буюм-тайымдарды  сатып алуу боюнча конкурс

 

         2016-жылдын 24-ноябрда саат 14.00дө  Курал-жарак бөлүмчөлөрүнө тиешелүү буюм-тайымдарды сатып алуу үчүн жөнөкөйтүлгөн усулунун негизинде Мамлекеттик сатып алуулар порталына  № 16111728383577  17-ноябрда  жарыя берилди.

 

Азык-түлүк сатып алуу боюнча конкурс

 

         2016-жылдын 08-декабрда саат 14.00дө Азык-түлүк сатып алуу үчүн бир баскычтуу усулунун  негизинде Мамлекеттик сатып алуулар порталына  № 16111728391917  17-ноябрда  жарыя берилди.

 

Башкы штабдын жана 2 штабындагы даартаканаларын сантехникалык материалдарды сатып алуу боюнча конкурс

 

         2016-жылдын 24-ноябрда саат 13.00дө  Башкы штабдын жана 2 штабындагы даартаканаларын сантехникалык материалдарды сатып алуу үчүн жөнөкөйтүлгөн усулунун негизинде Мамлекеттик сатып алуулар порталына  № 16111728505796  17-ноябрда  жарыя берилди.

 

Дизелдик генераторлорун аккумулятор батареяларын сатып алуу боюнча конкурс

 

         2016-жылдын 24-ноябрда саат 15.00дө   Дизелдик генераторлорун аккумулятор батареяларын сатып алуу үчүн жөнөкөйтүлгөн усулунун негизинде Мамлекеттик сатып алуулар порталына  №    16111728158690  17-ноябрда  жарыя берилди.