кызматтык бош орундар


Чек ара кызматына медицина кызматкерлери талап кылынат

Чек ара кызматына зарыл адистер

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына медицина адистери (дарыгер, фельдшер, санитардык инструкторлор) талап кылынууда.

Медицианалык окуу жайларынынын бүтүрүүчүлөрүн КР Мамлекеттик чек ара кызматынын түштүк аймактарындагы медицина жайларында аскердик кызмат өтөөгө чакырабыз.

Талаптар: жашы 45 жашка чейин, ден-соолугу чың.

Иш тажрыйбасы: милдеттүү түрдө эмес.

Бардык суроолор боюнча 0312 543911, 0312 544301, 0550 216269, 0770 194 634

 

АДИСТЕР БАШКАРМАЛЫГЫ

 

Адистер башкармалыгы – офицерлер, прапорщиктер жана жарандык кызматкерлер менен ошондой эле талапкерлерди РФнын, Казахстан Республикасынын, жана Кытай Эл Республикасынын кесипкөйлүктү жогорулатуу илим уюмдарына жөнөтүү боюнча иш алып барган Мамлекеттик чек ара кызматынын түзүмдүк башкармалыгы болуп эсептелет.

Адистер башкармалыгынын ишмердүүлүгүнүн баштапкы багыт болуп жарандарды анык аскердик кызматка чакыруу болуп эсептелинет. Анык аскер кызматына чакыруу ченемдик-укуктук иш кагаздардын негизинде жана камдыктагы офицерлер-прапорщиктерди тандоо жана изилдөө жөнүндөгү жобонун негизинде жүргүзүлөт.

Анык аскердик кызматына чакыруу 5 этап менен жүргүзүлөт:

1. Медициналык күбөлөндүрүү (кароо)

Баардык анык аскер кызматына чакырыла турган камдыктагы офицерлер жана прапорщиктер сөзсүз түрдө адистик дарыгердик комиссиясынын медициналык кароосунун Куралдуу күчтөрүнүн медициналык кароо жөнүндөгү жобосунун негизинде өткөрүлөт.

 

2. Ыкчам каттодон текшерүү (атайын текшерүү)

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын адистик башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан талапкерди ыкчам каттоодон компетенттик органдар менен байланышта (маалымат борбору, ИИМ, МУКК) 10 күндүн ичинде анык аскердик кызматка чакырылган адамга жана анын жакын туугандарына компромат материалдарды жоктугун текшерүү.

 

3. Моралдык-психологиялык жана ишмердүүлүк сапаттарын изилдөө

Адистик аппарат жана бөлүктөрдүн зардалдары анык аскердик кызматка чакырылуучу жака анын туугандары менен маектешүү жүргүзүшөт. Талапкерлердин аскер кызматын өтөөгө болгон көз караштарын, чечимдерин, пикирлерин билишет, коңшууларынан пикир жооп жана мүнөздөмө чогултулат. Жеке маектешүүдө анын аң сезимине, интеллектинин деңгээлин, аналитикалык, абстрактык ой жүгүртүүсүнө баа берилет, экстремалдык абалдарда өзүн алып жүрүүсүнө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына анык аскер кызматын өтөөгө болгон каалоосун (максатын тилегин) аныктайт.

 

4. Өздүк көктөмөсүн тариздөө

Анык аскердик кызматына чакырылуучунун өздүк көктөмөсү аскер комиссариаты тарабынан таризделет.

 

5. Анык кызматка каттоого кабыл алуу

Аскердик комиссариат чакыруу материалдарын адистер башкармалыгына жөнөтөт, адистер башкармалыгы тарабынан анык аскердик кызматка чакырылганы тууралуу бекитилген тартипте буйрук чыгарылат.

Офицердик кызматка жана офицерлерди жогору турган кызмат ордуларына дайындоо алардын моралдык-ишмердүүлүгүнүн жана кесиптик даярдыгынын негизинде жүргүзүлөт.

Мамлекеттик чек ара кызматынын офицерлеринин курамы жалпысынан РФнын жогорку аскердик окуу жайларынын, Казахстан Республикасынын жана Бишкектеги жогорку аскердик окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү менен толукталган.

Азыркы мезгилде курсанттар жана илим уюмдарынын угуучулары РФнын жогорку окуу жайларында Москва чек ара институнда, Калинград чек ара институнда, Курган чек ара институтунда жана РФнын Коргоо министрлигинин жогорку аскердик окуу жайларында билим алышууда, ошондой эле болочок чек арачы офицерлерди Казахстан Мамлекетинин Улуттук коопсуздук комитетинин аскердик окуу жайларында, Кытый Эл Республикасынын аскердик институттарында жана Турциянын аскердик жогорку окуу жайларында жана илим уюмдарында, АКШ да, Бишкектеги аскердик жогорку окуу жайларында даярдалып чыгышат. Мамлекеттик чек ара кызматына зарыл болгон адистиктер болуп байланыш жана коммуникациялык системаларынын кызматкерлери жана медициналык кызматкерлер эсептелинет.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курам жана прапорщиктер кызматты өтөөсү келишим боюнча аскердик (камдыкта болуунун) тартиби жөнүндөгү жобонун жана башка укуктук-ченемдик актылардын негизинде жүргүзүлөт.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын

Исфана шаарына Баткен дубанынын аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрдө прапорщиктер жана келишим боюнча кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин төмөнкү аскер адистери талап кылынат:

– автоунаа кызматчылары, илеятчылар, медицина адистери, адистик кызматкерлер.

Анык аскердик кызматка чакыруу үчүн талап кылынган иш кагаздар:

– дипломдун, паспорттун (аялынын, күйөсүнүн), нике туралуу күбөлүгүнүн, балдарынын туулгандыгы туралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү (нотариус менен  күбөлөндүрүлгөн);

– өмүр баян эки нускада (өз колу менен жазылган жана компьютерде терилген, ата-энесинин жана бир туугандарынын иштеген жерин жана жашаган жерин толук көргөзүү менен);

– пикир жооптор;

– кызматтык мүнөздөмө;

– жашаган жеринен, үй-бүлөөлүк абалы жөнүндө, психдиспансерден тактама, КР ИИМ маалымат борборунун маалымааты.