КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫКТАРЫ 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы жөнүндө

 

Мамлекеттик чек араны коргоону жана кайтарууну чыңдоо жана тышкы коркунучтарга каршы аракеттенүү максатында, ошондой эле аткаруу бийлигинин системасынын мамлекеттик органдарынын ишин оптималдаштыруу максатында токтом кылам:

1. Чек ара аскерлерин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына кайра өзгөртүп түзүү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин карамагынан чыгарылсын.

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын коргоону жана кайтарууну ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин бирдиктүү мамлекеттик органы болуп саналат;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызматка дайындалуучу төрага башкарат;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалуучу төрт, анын ичинде бир биринчи орун басары болот.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу тиешелүү чечим кабыл алсын;

- ушул Жарлыктан келип чыгуучу уюштуруучулук, финансылык жана башка маселелерди белгиленген тартипте чечсин;

- өз чечимдерин бул Жарлыкка ылайык келтирсин.

4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы (З.К.Тиленов), Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети (Ш.Е.Атаханов) эки айдын ичинде жаңыдан түзүлүп жаткан ведомствонун тиешелүү штаттарын, документтерин, имараттарын, курулмаларын, материалдык-техникалык каражаттарын жана башка мүлкүн кабыл алуу-өткөрүп берүүнү белгиленген тартипте ишке ашырсын.

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 16-июлундагы № 41 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик чек ара кызматы жөнүндө» Жарлыгы күчүн жоготту деп табылсын.

6. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

7. Ушул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин катчылыгына жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А. Атамбаев

 

Бишкек шаары