Кыргыз Республикасынын мыйзамдары


 

“Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

«Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Аскер кызматчыларынын материалдык жоопкерчилиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Аскердик наамдарды, класстык чендер, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Гарнизондук жана кароол кызматынын уставы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн ички кызматынын уставы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодекс

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси

 

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

“Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

“Айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

“Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамы