2022-жылга чейинки мезгил аралыгына Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын башкаруунун комплекстүү системасын түзүү жана аны ишке киргизүү улуттук стратегиясы


     2022-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын комплекстүү башкаруу системасын түзүүнүн жана киргизүүнүн улуттук стратегиясы (мындан ары – МЧКБ стратегиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 18-февралындагы № 115 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук концепциясынын органикалык бөлүгү болуп эсептелет жана мамлекеттин чек ара коопсуздугун камсыз кылуунун негиздерин аныктайт, министрликтердин жана ведомстволордун ортосундагы өз ара аракеттердин эрежелерин түзөт, мамлекеттик чек араны комплекстүү башкаруу боюнча кызматташуу жагындагы чек ара коопсуздугун камсыз кылууга катышуучулардын мамлекеттер аралык мамилелерди белгилөөчү укуктарын жана милдеттерин аныктайт.  

 

     2022-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын комплекстүү башкаруу системасын түзүүнүн жана киргизүүнүн улуттук стратегиясын жана 2022-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын комплекстүү башкаруу системасын түзүүнүн жана киргизүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 183 токтому