ВИДЕОГАЛЕРЕЯ


Муундар бар бүт өмүрүн арнаган

Чек ара өткөрүү жолдору оңдолууда

Карегимде Мекеним

Эр жигит эл четинде жоо бетинде

Мен Мекенимдин уулумун

Сен антыңды актадың

Мекен сакчылары

Башатым, байлыгым, - Мекеним!

Чек араны коргоо - биздин ыйык милдет

Коррупциянын чынжырын үз

Муундар бар өз өмүрүн Мекенине арнаган