ВИДЕОГАЛЕРЕЯ


Мекен чеги 2018

специальная пограничная операция «Мекен чеги – 2018 - Кыргызстан»

Мен Мекенимдин уулумун

Муундар бар бүт өмүрүн арнаган

Чек ара өткөрүү жолдору оңдолууда

Карегимде Мекеним

Эр жигит эл четинде жоо бетинде

Мен Мекенимдин уулумун

Сен антыңды актадың

Мекен сакчылары

Башатым, байлыгым, - Мекеним!

Чек араны коргоо - биздин ыйык милдет

Коррупциянын чынжырын үз

Муундар бар өз өмүрүн Мекенине арнаган